Strategic foresight
Welkom op deze site

Deze site laat u zien dat er meer over de toekomst te zeggen is dan u denkt. De toekomst is onvoorspelbaar, maar u kunt zich de toekomst wel voorstellen. Deze site biedt daarvoor inspiratie uit de actualiteit, diepgang op selecte thema’s, aanpakken voor als u zelf aan de slag wilt en beschouwingen over onze houding ten opzichte van de toekomst.

Iedereen heeft ambities, doelen, dromen, wensen. En dat geldt ook voor elk bedrijf of organisatie. Help u zelf op weg naar een succesvolle toekomst.

Artikelen

Voorkeur voor voorspelbaarheid

Een inventarisatie van de belangrijkste trends maakt standaard deel uit van elk strategieproces. Het gaat dan om de trends in bijvoorbeeld consumentenvoorkeuren, groei van de markt en inkoopprijzen. Men zoekt richting, houvast, in beurstermen gesproken ‘richtinggevend nieuws’. Dit appelleert aan de behoefte aan eenduidigheid van managers. De eenduidigheid die nodig lijkt om heldere keuzen te kunnen maken. Voorspelbaarheid is een groot goed. Een voorspelbaar en eenduidig toekomstbeeld ondersteunt de veronderstelde rationele besluitvorming in economische omgevingen. Daarnaast ondersteunt dit ook daadkracht en dit wordt in actiegerichte management teams geapprecieerd (zie ook C. Neuhaus 2013).

Lees meer...

Onzekerheden en scenario’s

De economie lijkt zich een beetje te herstellen, er zijn weer wat positieve signalen. Er is weer enige groei, zij het minimaal en soms veroorzaakt door eenmalige wetswijzigingen of maatregelen, die bijvoorbeeld de autoverkopen stimuleren. Voor bedrijven een moment om vooruit te kijken en na te denken over wat te doen als het voortmodderen blijft en wat als de groei weer aantrekt. Om goed zicht te houden op de toekomst is het zaak om ook de onzekere factoren op de langere termijn in het oog te houden. Welke trends en onzekerheden geven de toekomst vorm van de Nederlandse markten in de komende jaren en welke kansen biedt dat voor uw onderneming?

Lees meer...   (1 reactie)
Columns

Nadenken over de toekomst en wat je daarin wilt bereiken heeft alleen zin als je wat te willen hebt en als er wat te kiezen valt. Anders kun je het net zo goed allemaal laten gebeuren. Dat geldt ook bij uitstek voor het bepalen van een strategie van een onderneming. Deze wordt ook wel aangeduid als strategische planning, wat veronderstelt dat de toekomst maakbaar is. Maar is dat wel zo en zo ja, in welke mate? Dit artikel verkent macht en onmacht van de vrije wil van de ondernemer.

Lees meer...

Snelheid en flexibiliteit kenmerken de winnaars

Onze markten en wijze van productie is grotendeels gebaseerd op concurrentie tussen bedrijven. Bedrijven concurreren omdat zij op die wijze de beste resultaten behalen. Concurrentie zal dan ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen.

Concurrentie gaat er om als onderneming iets te ontwikkelen dat een klant zoveel waarde biedt dat hij voor jouw product kiest en bereid is daarvoor te betalen. Concurrentie is een fenomeen dat vele gedaanten kent. De creativiteit van ondernemers kent geen grenzen als het erom gaat een voorsprong te nemen op de concurrentie, dus er zullen nieuwe vormen volgen.

Lees meer...   (1 reactie)

Klant drijft bedrijven het internet op

Het is alweer jaren geleden dat internetbankieren werd ingevoerd. Dit was de eerste grootschalige toepassing van internet door bedrijven voor klanten. De grote drive hierachter was het verhogen van de efficiency. De acceptatie was in het begin niet direct automatisch. Inmiddels is iedereen ermee vertrouwd en kunnen we sommige dingen zelfs per mobieltje betalen en doen we al jaren onze belastingaangifte via internet.

Lees meer...

Werk is belangrijk om in je levensonderhoud te voorzien en voor zingeving aan je bestaan. Al tijdens onze schooltijd wordt er nagedacht over de beroepskeuze en een vervolgopleiding wordt meestal gekozen met het oog op een bepaald vak. Het is dus van groot belang om een beeld te hebben van welk werk er zal zijn in de toekomst. Op Youtube circuleert een filmpje getiteld ´Did you know?!’ dat stelt dat we nu mensen opleiden voor functies die nog niet eens bestaan , om problemen op te lossen die we nog niet kennen met technologie die nog niet is uitgevonden. Een vooruitziende blik op ons werk is dus van groot belang.

Lees meer...   (1 reactie)
Zelf aan de slag?

Klik hier voor toepassingen

Klik hier voor methoden

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!